El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació i treball comunitari

La proximitat i la relació constant amb el veïnat és un element imprescindible per a l’èxit d’una política de transformació com el Pla de Barris. Tant en la definició del què cal fer a cada barri, a l’inici del Pla, com en el desenvolupament de les accions, el treball amb el teixit social i comunitari de cadascun dels barris és continu, estret i fructífer.

La participació i el treball comunitari en el Pla de Barris s’orienta en tres direccions, interrelacionades i dependents entre elles: la participació ciutadana en la definició dels plans i les accions, l’enfortiment del teixit social i el desenvolupament de projectes de manera comunitària.

El procés de definició de cada Pla de Barris, on es fixen les línies de treball i la concreció de les accions, es fa des de l’inici en diàleg i treball conjunt amb el teixit social i comunitari de cadascun dels barris. Per la definició dels Plans de Barris 2021-2024 s’ha convocat un procés de participació reglat, segons el Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha desenvolupat durant la tardor de l’any 2020. Aquest procés s’ha adaptat al context actual de la crisi sanitària i s’ha desenvolupat en diferents fases i accions per aconseguir una participació oberta, plural, diversa i representativa:

  • Sessions de treball temàtiques i entrevistes amb els principals agents del barri
  • Punts d’informació i recollida de propostes als carres per arribar a la ciutadania no organitzada
  • Plataforma decidim.barcelona

 

Com ho fem?
Comissions de seguiment

Un dels espais centrals de participació i rendició de comptes al llarg de tot el procés de desenvolupament dels Plans de Barri són les Comissions de Seguiment de cada barri. La Comissió de Seguiment està formada per veïns i veïnes i per entitats del territori i tenen com a objectiu vetllar pel bon desplegament del Pla de Barris i fer-ne el seguiment, a través de reunions periòdiques, cada dos o tres mesos.

Taules de treball temàtiques

En el desenvolupament d’algunes de les accions del Pla també tenen un paper important les taules de treball temàtiques, que són espais de coproducció. Poden ser creades expressament en el marc del Pla de Barris o bé poden ser espais ja existents al barri, als quals el Pla se suma.

Els processos i les accions participades

Hi ha algunes accions, sobretot relacionades amb millores de l’espai públic, que inclouen sessions o processos específics que es fan amb la finalitat d’incorporar la veu dels veïns i veïnes en diferents projectes del Pla de barris. Aquests processos poden ser específics per cada un dels barris o comuns i transversals a tots els plans de barri.

Específiques de Plans de Barri

Mostra'n més
Mostrar menys