El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran

L’actuació consisteix en la reurbanització dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran, el trasllat de l’àrea de gossos al Parc del Mirador i la millora de diverses terrasses també dins del parc del Mirador.

L’acció també engloba el tram del carrer Carrera entre el Passeig de Montjuïc i el carrer Vila i Vilà ampliant la superfície dels Jardins. La proposta refà els dos espais verds, amb nous espais tant de jocs com de gossos, L’actuació té una superfície aproximada de 4.155 m2.

La proposta amplia i diversifica les oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic, a partir de conèixer i millorar la infraestructura lúdica com els usos lúdics, així com la importància social que li donem al joc pels seus amplis beneficis col·lectius sobretot en termes de salut, vida comunitària i accessibilitat.

La remodelació d'aquest espai s'ha treballat i contrastat amb el veïnat i la comunitat educativa de l'entorn. S'han realitzat les següents trobades:

  • 1​a sessió de contrast amb veïnat i centres educatius de l'entorn (7/10/2021)
  • 2a sessió de devolució fi​nal amb veïnat i centres educatius  de l'entorn (27/1/2022).

Podeu consultar les actes i documentació relacionada en aquest mateix espai.

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/imatge1.jpg