El pla dels barris de Barcelona

  • Arrenca el nou Pla de Barris 2025-2028

    La nova edició del Pla de Barris arribarà a més territoris – a un total de 27 barris de 7 districtes- , i impactarà en més població –438.000 persones-, incrementant el pressupost a 200 milions d'euros.

    https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/pladebarris_pantalla-02.jpg

L’Ajuntament de Barcelona invertirà 300 milions d'€ en els 27 barris del nou Pla de Barris

26/06/2024 - 02:06h

Pla de Barris. El nou Pla de Barris s’amplia fins a 27 barris, amb un pressupost de 200 milions d'€, i es complementa amb altres 100 milions d’inversió.

¿Vols connectar-te a internet, fer tràmits online, rebre formació per estar en xarxa?

16/07/2024 - 10:07h

Pla de Barris. Consulta el mapa de recursos digitals del barri del Besòs i el Maresme.

Escola del Turó: la gran transformació

10/07/2024 - 01:07h

Pla de Barris. La nova escola es va presentar el passat dijous 20 de juny, coincidint amb la fi de curs i en el marc d'una festa per alumnes, famílies i veïnat.

Els barris de Barcelona tenen un pla

El Pla dels Barris de Barcelona es desenvolupa en un total de 16 barris distribuïts en tres eixos: Besòs, Muntanya Turons i Litoral.

Glossari

Glossari

  • Projectes motor
  • Propostes
  • Accions
  • Coproducció
Els projectes motor són aquells que, per la seva dimensió i transversalitat, són capaços de travessar i fer confluir la majoria dels àmbits d'intervenció del Pla de Barris: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. Els projectes motor són projectes temàtics que vertebren i articulen totes les propostes i accions entorn a un eix conductor del propi barri.
Les propostes són les eines emprades per assolir els objectius. Les propostes dels Plans de Barris es desplegaran de forma comunitària al llarg dels propers anys. Comportaran l'execució, generalment, de més d'una acció en el territori.
Les propostes dels Plans de Barris contemplen accions que constitueixen el full de ruta a seguir en cada Pla. Tanmateix, cal entendre que el desplegament de les accions és un procés viu, de manera que es poden redefinir i en poden aparèixer de noves al llarg del temps.
Una de les línies estratègiques del Pla de Barris és l'apoderament veïnal com un dels elements que pot contribuir a la millora dels barris i la reducció de les desigualtats. La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i serveis del territori, és indispensable per a l'èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica relacional que inclogui la participació i la coproducció.
Informació i consultes

Informació

i consultes

Dades obertes

Obertura de

dades públiques