El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estructura organitzativa

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a Foment de Ciutat la gestió i la coordinació del Pla dels Barris. Foment de Ciutat és una societat municipal, amb llarga experiència en la gestió de projectes integrals, vinculats als territoris i que requereixen la coordinació de múltiples agents, interns i externs. Cada pla té un cap de projecte, que és la persona que el lidera i coordina amb dedicació exclusiva.

Foment de Ciutat no executa directament totes les actuacions que inclou el Pla de Barris, sinó que és la responsable d’aglutinar la capacitat municipal necessària per poder-les desenvolupar amb el major grau de transversalitat possible. En aquest sentit, l’equip de Foment de Ciutat treballa conjuntament amb els tècnics municipals de totes les àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona vinculats amb les actuacions dels plans i amb els veïns, les veïnes i les entitats dels territoris. En paral·lel a aquest marc s’ha constituït un Consell assessor per assistir en el disseny i l’aplicació del Pla dels Barris.