El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Àmbits d'actuació

Els àmbits d’actuació l'educació i la salut pública, els drets socials, l'equitat de gènere i l'acció comunitària, l'habitatge, l'ocupació, l'impuls econòmic i l'economia social, l'espai públic i l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i l'emergència climàtica.

 

El Pla té una clara vocació integral i de transversalitat i s’estructura en sis àmbits:

  1. Educació i salut pública: engloba totes aquelles accions que promouen la generació de noves oportunitats educatives o que aborden la millora de la salut pública, amb una mirada comunitària.
  2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: són les accions que afecten directament la comunitat i els seus drets, amb una mirada especial a aquelles desigualtats que afecten especialment les dones o altres col·lectius vulnerables. Engloba, també, totes les accions encaminades a millorar el treball en xarxa i la cohesió entre veïns i veïnes i a reforçar la vida comunitària dels barris.
  3. Habitatge: reuneix totes les accions que persegueixen la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes en relació amb els seus habitatges. Principalment respon a millores físiques de les seves finques però també a aquelles accions d’acompanyament social a les comunitats.
  4. Ocupació, impuls econòmic i economia social: integra totes les accions encaminades a fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat.
  5. Espai públic i accessibilitat: engloba totes les accions que persegueixen una millora de l’espai públic amb una visió comunitària o amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat.
  6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: inclou les accions que específicament tenen l’objectiu de reduir els efectes de l’impacte climàtic en els barris i població més vulnerables.