El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Territoris d'actuació

L'edició del Pla de Barris 2021-2024 es planteja des de dos nivells d’intensitat diferents, segons el grau de vulnerabilitat, per un total de 15 plans de barri i 23 barris, que arribaran a una població de 377.000 persones:

  • Deu plans de barri amb un desplegament integral i intensiu. Es plantegen plans de barri totalment nous, amb pressupost extraordinari, lideratge d’un cap de projecte i intensitat d’intervenció alta. D’aquesta manera s’amplia l’actuació a set barris nous i es manté la intervenció intensiva a vuit dels setze barris de l’edició anterior.
  • Cinc plans de barri amb un desplegament de polítiques estructurals i de manteniment. Es mantenen programes educatius, de rehabilitació i ocupació que requereixen una aplicació més llarga en el temps per poder revertir certes tendències, però es fa sense un lideratge de cap de projecte i sense una dotació específica per obres. Vuit barris de l’anterior edició entren en una fase de manteniment:
Plans de barri amb un desplegament integral i intensiu

Plans de barris amb pressupost extraordinari, lideratge d’un cap de projecte i intensitat d’intervenció alta.

Plans de barri amb un desplegament de polítiques estructurals i de manteniment

Plans de barris que mantenen programes educatius, de rehabilitació i ocupació que requereixen una aplicació més llarga en el temps per poder revertir certes tendències, però es fa sense un lideratge de cap de projecte i sense una dotació específica per obres.