El pla dels barris de Barcelona

 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/can_peguera._nou_barris_3.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_trinitat_nova_nou_barris_8.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_sants-montjuic_38.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el_raval_ciutat_vella_79_1.jpg

Criteris de selecció de barris

Si es comparen els valors de diferents indicadors en el conjunt dels 73 barris de la ciutat es fan paleses unes mancances comunes o estructurals, principalment concentrades en certes parts del territori com ara l’eix del Besòs, els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. Una comparativa d’aquesta índole dona una idea de les desigualtats entre barris.

D’altra banda, a través del càlcul de la variació (en tant per cent) del valor dels diferents indicadors de cada barri respecte del valor mitjà de Barcelona s’obté una visió complementària de l’anterior, útil per a detectar altres mancances específiques de cada part del territori. La visió conjunta obtinguda mitjançant aquesta doble anàlisi permet fer una estimació del nivell de fragilitat més representatiu de cada barri; identificar aquells factors que generen una major desigualtat, i visualitzar en quines zones o àmbits de la ciutat es concentren aquestes desigualtats.

D’acord amb aquesta anàlisi d’indicadors s’ha realitzat la selecció dels àmbits incorporats a l’edició del Pla de Barris 2021- 2024. En tots ells s’han identificat uns indicadors estructurants, comuns en el conjunt dels barris seleccionats que manifesten uns àmbits amb major necessitat d’accions o de millores per tal de reduir les desigualtats existents a dia d’avui. Aquests indicadors són els següents:

 • Percentatge de població només amb estudis obligatoris
 • Percentatge de població amb estudis universitaris o cicles formatius de grau superior (CFGS)
 • Percentatge de població amb batxillerat superior
 • Percentatge de població sense estudis
 • Taxa específica de fecunditat en mares de quinze a dinou anys
 • Superfície mitjana dels habitatges
 • Superfície d’habitatge per habitant
 • Valor cadastral
 • Índex de renda familiar disponible (IRFD)
 • Tant per cent d’aturats
 • Percentatge de locals de comerç al detall en plantes baixes
 • Sòl destinat a equipaments per habitant
 • Persones exposades a la contaminació acústica

La constatació de les desigualtats

Desigualtat en salut als barris
Desigualtats en salut als barris: Taula general Urban Hear
Barris segons grau de privació socioeconòmica i indicadors de salut
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barris (2014)
Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona per barri (2008 - 2014)