El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a la Trinitat Vella

<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Trinitat en Comú

- Sircat / Tadeo

- La caja de Pandora

- Trabucaires la Esfera

- Coordinadora Trinitat Vella

- Triniteiros

- Comissió de festas

- AFA Ramón Berenguer

- Fundació TRINIJOVE

- AFA Santíssima Trinitat  / C.Cívic TV

- Servei Interculturalitat

- Associació alumnes Escola Adults ALEF

- Centre Cívic

- AAVV  T. VELLA

- Grup de Dones

- ACRDMTV

- Assoacició AL MUSTAQBAL

- Comunitat Amics de la Mesquita de la Pau

- A. Cultural Musulmans Africans Barcelona

- CONSELLER  BARRI TRINITAT

- AFA Ramón y Cajal