El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Transformació dels carrers d’Albert Llanas i Miquel dels Sants Oliver

El Pla de barris del Carmel i Can Baró posa en marxa la transformació dels carrers d’Albert Llanas i Miquel dels Sants Oliver, amb l’objectiu de convertir-los en eixos cívics per a Can Baró. La intervenció d’aquests dos carrers, que connecten diverses zones del barri, millorarà l’accessibilitat i introduirà zones verdes.

Quines millores inclou l’avantprojecte?

 • La millora de l’accessibilitat i la mobilitat a peu al barri de Can Baró.
 • El manteniment de la secció segregada del carrer (vorera a banda i banda, amb calçada al mig) i l’ampliació de voreres.
 • El soterrament de les línies de serveis aeris.
 • La renovació de les xarxes de serveis: enllumenat públic i clavegueram.
 • L’augment de la vegetació amb la plantació d’arbrat i creació d’escocells grans, així com arranjament de la vegetació existent.
 • La millora de la seguretat dels vianants: continuïtats de vorera, col·locació de noves baranes, proteccions en desnivells i reducció de la velocitat amb la creació de passos elevats.
 • La millora de les condicions de calçada: compliment com a vial d’aproximació en cas d’emergència per a Bombers.
 • La reducció mínima possible del nombre de places d’aparcament.

 

 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/01_imatge_1_0.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/01_imatge_2.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/01_imatge_3.jpg