El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a La Verneda i la Pau

<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

-  Plataforma Zona Nordest

- AVV Via Trajana

- AVV La Palmera

- AVV Verneda Alta

- AVV La Pau

- AFA La Palmera

- AFA Bernat Metge

- AFA els Horts

- Escola La Pau

- Associació Sant Martí Esport

- Eix Comercial Sant Martí

- Centro Cultural i Ocupacional Sant Martí/Banc d'Aliments

- Societat d'Estudis La Verneda Sant Martí

- Entita Rociero de la Pau

- IES Salvador Seguí

- Diables de la Verneda i Guspires de Sant Martí

- Fundació futur

- Coordinadora Verneda

- Escola d'Adults Verneda