El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació al Bon pastor i Baró de Viver

<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Banc del Temps del Bon Pastor

- AAVV de Baró de Viver

- AAVV Bon Pastor

- Avis del Barri (Bon Pastor)

- Comissió d'urbanisme de l' AVV de Baró de Viver

- Comissió de festes Baró de Viver

- Fem Soroll Bon Pastor

- Associació d'empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor

- CCOO

- UGT

- IE el Til·ler

- AFA IE El Til·ler

- Escola Baró de Viver

- Associació Gitana Bon Pastor

- Associació comerciants del Bon Pastor

- Vocalia memòria històrica AVV Bon Pastor

- La fàbrica

- BP & BV Comunicació i cultura

- Comissió de festes Bon Pastor

- Centro Cultural Andaluz Baró de Viver

- Club de Lluita de Baró de Viver

- Club de Fútbol de Baró de Viver