El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació al Bon Pastor i Baró de Viver

<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

 • Banc del Temps del Bon Pastor
 • AAVV de Baró de Viver
 • AAVV Bon Pastor
 • Avis del Barri (Bon Pastor)
 • Comissió d'urbanisme de l' AVV de Baró de Viver
 • Comissió de festes Baró de Viver
 • Fem Soroll Bon Pastor
 • Associació d'empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor
 • CCOO
 • UGT
 • IE el Til·ler
 • AFA IE El Til·ler
 • Escola Baró de Viver
 • Associació Gitana Bon Pastor
 • Associació comerciants del Bon Pastor
 • Vocalia memòria històrica AVV Bon Pastor
 • La fàbrica
 • BP & BV Comunicació i cultura
 • Comissió de festes Bon Pastor
 • Centro Cultural Andaluz Baró de Viver
 • Club de Lluita de Baró de Viver
 • Club de Fútbol de Baró de Viver