El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Ampliar els equipaments esportius i d’accés lliure per a ús comunitari

L’objectiu d’aquesta acció ha estat identificar i caracteritzar els espais esportius del barri, a nivell físic i social (usos i necessitats ciutadanes) per a dissenyar itineraris i elements per la promoció de l’esport incorporant al perspectiva intercultural i de gènere.

Per poder definir un projecte de nous usos i espais esportius s’han realitzat les següents accions de participació per tal d’adaptar el projecte a les necessitats i les propostes del veïnat i entitats:

  • 21 entrevistes a 35 agents clau del barri: entitats, equipaments, serveis i centres educatius.
  • Una passejada amb 7 dones per incorporar la perspectiva de gènere.

A partir de les necessitats i propostes recollides s’ha treballat en una proposta per a potenciar el l’esport saludable i generar nous usos i dinàmiques de lleure i esportives a l’espai públic que millorin la convivència i usos dels espais.

Què incorpora la proposta?

  • La consolidació dels esports majoritaris: Bàsquet i futbol.   
  • La incorporació d’esports més integradors i tenint en compte la perspectiva de gènere: amb menys contacte físic (com el vòlei i el bàdminton) i oferir espais còmodes i agradables per a potenciar la pràctica de l’esport en el col·lectiu de les dones.
  • Esports intergeneracionals: màquines per a gent gran i espais dirigits a diferents perfils d’usuaris i franges d’edat que promoguin el lleure i hàbits saludables.
  • Repartir elements i crear un itinerari esportiu: es proposa generar una estructura repartida pel barri i potenciar l’activitat esportiva on hi hagi també un equipament esportiu que la complementi.
  • Més densitat del verd i millora de la qualitat atmosfèrica.
  • S’aposta per la dinamització dels espais esportius per a diferents pràctiques i col·lectius, incloent-hi la gent gran, dones i famílies amb una oferta adaptada a les seves necessitats i condició física.

Podeu consultar els documents relacionats amb el projecte en aquest apartat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/esport_3.png