El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Pacificació i millora de la connectivitat del barri

Es preveu la pacificació puntual de carrers en el marc del nou Pla de mobilitat del Poble-sec, promovent eixos cívics i accessibles que puguin connectar diferents extrems dels barris o diferents equipaments.

La reurbanització del carrer Piquer

Un dels objectius de la reforma és afavorir els desplaçaments a peu i per això es crearan plataformes úniques a les cruïlles dels carrers de Lafont i Cabanes. Les voreres s’ampliaran fins a 3,20 i 2,90 metres. Pel que fa al carril central, tindrà 3 metres i mig d’amplada i s’eliminarà una de les dues franges d’aparcaments actuals. Segons ha informat l’Ajuntament, també es col·locarà nou arbrat i es reubicarà l’existent. Una altra de les actuacions es farà al col·lector que circula per sota del carrer. Les obres s’emmarquen dins del Pla de Barris i tenen un pressupost de 2,08 milions d’euros.

El projecte es va contrastar al juliol del 2021 amb el veïnat i les entitats del barri. Podeu consultar l'acta i la informació del projecte aquí.

Accions de millora puntual de l’accessibilitat i la mobilitat

En el context de l’aprovació recent del Pla Estratègic de Mobilitat Activa del Poble-sec (2020), l’Ajuntament impulsa algunes actuacions que tinguin un impacte directe en el foment del canvi modal, la pacificació i qualitat de l’espai púbic del barri. La proposta identifica aquelles accions dins del Pla de mobilitat que poden executar-se a traves del Pla de Barris del Poble-sec. Els objectius són: 

  • Aconseguir que l’espai públic sigui adequat als diferents grups de població,
  • Garantir que l’espai públic contingui llocs d’estada, espais jugables, etc., que facilitin la interacció social,
  • Garantir un espai públic segur, accessible i sense barreres arquitectòniques,
  • Garantir una bona connectivitat entre els diferents punts estratègics del barri,
  • Definir clarament el caràcter propi de l’espai públic del barri i proposar pautes d’intervenció que enforteixin la imatge del barri,
  • Definir actuacions prioritàries i així permetre implementar-les durant el 2023 de manera progressiva.

En la resolució al procés participatiu hi ha consens en prioritzar rutes per a gent gran, amb millora de bancs, fonts, marquesines, entre d’altres Les accions seran executades l’any 2023.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_dron_23_0.jpg