El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Intervencions estratègiques a l’espai públic dels dos barris

  • Pel que fa al barri de Can Peguera, es promouran millores puntuals de l’espai públic per potenciar-ne els usos veïnals i comunitaris.. Les intervencions aniran encaminades a reforçar la connectivitat amb els barris de Guineueta i el Turó de la Peira (Parc Central i plaça Major del districte, i pas de vianants del carrer de Montagut), així com millorar els espais de joc infantil i d’estada (placetes) de què disposa el barri amb la participació d’aquests i les famílies.
  • Pel que fa al barri del Turó de la Peria, s’estudiarà la intervenció en àrees de joc infantil i espais d’estada al barri, així com una possible intervenció de pacificació dels entorns escolar de l’escola Amor de Dios.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el-turo-de-la-peira-nou-barris-26_0.jpg