El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a les Roquetes

Les accions participades

Les accions participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

Les accions participades
<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Plataforma d'entitats de Roquetes

- Pla Comunitari Roquetes

- Associació de veïns i veïnes de les Roquetes

- Associació titellaire

- XIC (Xarxa d'Intercanvi del Coneixement)

- Grodema

- Rocket Project

- Ex alumnes Ton i Guida

- Comitè Solidaritat Nicaragua

- Som del Barri

- Ateneu Popular de Nou Barris