El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Ampliar els horts de la Font Trobada reforçant-lo com a espai comunitari d’educació ambiental

S'ha posat en marxa els treball per l'ampliació l’espai, entès com a espai comunitari, aula ambiental i agricultura urbana. Es vincularà als diferents projectes sobre transició ecològica que ja s’estan treballant des del territori i amb els centres educatius, associacions i projectes intergeneracionals.

Com serà aquest nou espai?

L’actuació consisteix en l’ampliació dels Horts de la Font Trobada i la creació d’una aula ambiental situats entre els horts existents, les Piscines de Salts Municipals i el Camp de la Satalia, amb una superfície d’uns 1.200 m² entre 60/70 parcel·les seguint les mides de l’hort actual (3mx1,5m).

Es proposa executar un hort amb una superfície i característiques similars a l’existent. Així mateix es crea una aula ambiental a l’esplanada del bar Marcelino. Tots dos espais tindran una dinamització d’arrel comunitària per entitats eco-ambientals del barri. 

S'han realitzat diverses trobades i accions participades amb les entitats vinculades a l'Hort de la Font Trobada, amb les entitats ambientals i veïnals de l'entorn  on han pogut plantejar les seves necessitats i aportacions per tal de definir un espai adaptat a les necessitats del barri. S'han realitzat les següents trobades:

  • 1a Trobada (19/7/21): Presentació primers condicionants tècnics i primeres aportacions de les entitats.
  • 2a Trobada (20/10/21): 1a presentació del projecte i contrast amb el veïnat
  • 3a Trobada (27/1/22): 2a presentació del projecte i contrast final amb el veïnat.

Podeu consultar les actes i documentació relacionada en aquest mateix espai.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/hort-urba_0.jpg