El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora dels entorns escolars de l'Institut Escola Rec Comtal

Aquesta actuació, d’acord amb el pla Protegim les escoles, completarà la intervenció a l’Institut Escola Rec Comtal donant qualitat a l’accés als recintes i millorant l’espai públic de la zona, en especial amb l’arranjament del carrer de Palafrugell i propiciant una connexió més amable amb la zona del Camí del Rec.

La proposta d'arrejament del carrer de Palafrugell i entorns s'ha treballat i contrastat amb el veïnat i la comunitat educativa de l'entorn. Podeu consultar les actes i presentacions  de les trobades (1 de desembre 2021 i 24 de maig del 2022) als enllaços d'interès que trobaràs a la columna dreta d'aquesta pàgina.

Quines millores inclou l’avantprojecte?

 • Pea​tonalització i pacificació integral del carrer.
 • Disminució de la contaminació atmosfèrica, amb la reducció del trànsit i dels límits de velocitat dels vehicles a l’entorn escolar. 
 • Millora de l’accessibilitat.
 • Creació d’espais d’estada en relació amb els accessos dels centres escolars.
 • Promoció d’una nova manera de jugar, en consonància amb l’ordenança “Barcelona Ciutat Jugable”, a través d’espais no reglats que promoguin el moviment, la interacció, la socialització, la col·laboració i la incorporació d’hàbits saludables i esportius entre la comunitat escolar. 
 • Incorporació de nou verd urbà per millorar les condicions del lloc i incorporació de noves espècies vegetals.
 • Des-impermeabilització del terreny i potenciació de la infiltració de l’aigua de pluja (lluita contra l’efecte illa de calor). 
 • Millora de les xarxes de serveis existents (drenatge, enllumenat i soterrament de línies aèries) i incorporació de noves (xarxa de reg) de baix consum i més eficients. 
 • Millora de la qualitat urbana de l’entorn amb la renovació del paviment existent i la incorporació de nou mobiliari urbà.

 

 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/20210126_112920_0.jpg
 • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/20210126_112934.jpg