El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a la Zona Nord

Les accions participades

Les accions participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

<

 

La Comissió de seguiment és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.