El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impulsar accions que contribueixin a la millora de la convivència i al foment del bon veïnatge, en especial a la Plaça Verda i els seus entorns

En el cas de la plaça Verda es proposa crear una comissió d'agents veïnals i tècnics per dissenyar un programa accions que incideixin des de diversos àmbits: millora de la neteja, campanyes comunicatives, accions de dinamització (monitoratge), més seguretat, canvi de mobiliari i petites obres d'adequació.

Per altra banda, s’acompanyarà altres iniciatives d’acció comunitària a l’espai públic (ja sigui als espais privats d’ús públic o a places i carrers) que, mitjançant la participació activa del veïnat, permeti treballar aspectes com la neteja del barri i la consciència de comunitat.

També es vol promoure una marxa exploratòria en clau de gènere per detectar els espais que generen més inseguretat i desenvolupar accions per a millorar-los.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/convivencia_1.png