El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dignificació de l’espai públic de Torre Baró

Explorar quins són els eixos-carrers principals de major circulació de vianants per dignificar el seu estat: soterrament de línies elèctriques i retirada de pals que impedeixen el pas, reforç de talussos que deterioren voreres, aprofitar zones en desús per a desenvolupar espais d’estada, d’exercici per a la gent gran, el joc o el descans o bé per a establir bosses d’aparcament que permetin retirar vehicles de les voreres que impedeixen el pas, ampliació o millora de jocs infantils, etc. En aquest sentit, cal assegurar i concretar abans el consens de les actuacions amb el veïnat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/torrebaro_1.png