El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Ampliació de la cartera de serveis que ofereix l’Oficina de l’Habitatge de la Zona Nord

Estudiar la viabilitat de crear un servei d’assessorament jurídic, vinculat a l’Oficina de l’Habitatge, que faci seguiment dels casos en curs i un servei de suport a comunitats no incloses al Programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat, en qüestions com la petició de subvencions o les reclamacions de morositat, entre d’altres.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/habitatge_1.png