El pla dels barris de Barcelona

Projecte 'IntegraSons'

Aquest projecte es basa en la creació de dues orquestres de percussió, una d’infantil i l’altra de juvenil, i té com a objectiu col·laborar amb el creixement de la persona i la relació grupal. Es valora i es prioritza el procés creatiu per tal de potenciar les virtuts i la resolució de conflictes. En aquest context es treballen aspectes com l’atenció, l’escolta, el silenci, el diàleg, la concentració, la confiança, l’autoestima, el desenvolupament psicomotriu o el treball en equip.

Atès l’alt poder de canvi d’actituds i de millora del benestar que genera la participació en un projecte d’aquestes característiques, es demana a l’institut Vall d’Hebron i a l’escola Verge de Montserrat que, a través del coneixement del seu l’alumnat i les seves famílies, hi derivin els alumnes que considerin que per la seva situació de vulnerabilitat podran aprofitar millor aquesta experiència. El nombre de participants és de 40 nois i noies, 20 per a cada orquestra.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/integrasons_la_teixonera.jpg