El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “I tu, ja et cuides? Cuidadors cuidats"

La sobrecàrrega que genera la cura continuada d’una persona amb dependència fa precís que el o la cuidadora principal rebi suport per tal de donar resposta a les seves necessitats biopsicosocials. Amb aquest projecte s’ofereix un espai de trobada per a les persones cuidadores, setmanal i dirigit per professionals, en què poden trobar un entorn que faciliti les relacions socials, l’ajuda mútua i diverses formacions que els poden ser d’utilitat en el seu rol de cuidadors i cuidadores. Aquest projecte es treballa conjuntament amb els diversos agents del territori (casal de gent gran, centre cívic, serveis socials, ambulatori), que aporten el seu coneixement i deriven al projecte les persones que se’n poden beneficar. El projecte s’inicia el gener del 2019 i hi participen deu persones.

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment saludable que té un pressupost total de 185.111,84 €