El pla dels barris de Barcelona

Projecte Anem!

Projecte comunitari de sortides, amb recursos tècnics i humans adequats, per a persones grans aïllades i amb difícil accés a les activitats que es realitzen als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. Es realitza una sortida setmanal de dues hores imitja en cada un dels barris i, amb el suport d’un transport adaptat i personal qualificat, s’acompanya els participants des del seu domicili fins a l’activitat. L’objectiu general del programa és reduir la soledat i l’aïllament de les persones grans que tenen dificultats per sortir de casa, proporcionar-los la possibilitat de recuperar la vida social i millorar, així, la seva qualitat de vida. Els objectius més específics són facilitar-los el personal qualificat i el transport adaptat per tal que puguin sortir de casa i enfortir la seva xarxa comunitària, reforçant vincles i mantenint el benestar a partir de les activitats que s’ofereixen a les entitats vinculades. El projecte es va iniciar el de juny del 2018 i actualment té un total d’onze usuaris. El nombre de sortides realitzades ha estat de 21 a Sant Genís dels Agudells i de 20 a la Teixonera, amb un total, doncs, de 41 sessions.

Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment saludable que té un pressupost total de 185.111,84 €

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/anem_la_teixonera_2.JPG