El pla dels barris de Barcelona

Projecte 'Agenda'

És un projecte comunitari que pretén recollir en un únic dispositiu tota l’oferta d’activitats dirigides a la gent gran de Sant Genís i de la Teixonera; es tracta de recopilar les activitats que generen tots els serveis, equipaments i associacions en aquests territoris. Amb aquesta iniciativa es pretén promocionar totes les activitats que es fan al territori, i ordenar i analitzar aquesta oferta, així com crear un espai de comunicació i coordinació amb les entitats de la zona, elaborar una agenda per evitar duplicitats de l’oferta d’activitats i facilitar un format d’agenda pensat en el destinatari (mida de la lletra, en paper, amb un redactat clar i senzill, en diversos idiomes) per tal de millorar la seva qualitat de vida i crear una xarxa d’entitats i associacions que apropi la gent gran a la vida comunitària del barri.

Import: Aquesta acció forma part un projecte global d’envelliment saludable que té un pressupost total de 185.111,84 €