El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Tallers de bricolatge domèstic

Des dels diversos serveis i entitats del territori s’ha detectat malestar emocional en la població del barri que es troba en situació d’atur de llarga durada. Tot i que hi ha diverses activitats al barri adreçades a prevenir aquest malestar, fins ara no s’havia aconseguit treballar amb la població masculina. En un treball col·lectiu a la Taula de suport Mutu “més amb menys” es defineix el projecte “Tallers de bricolatge domèstic”, l’objectiu del qual és generar un espai relacional i d’aprenentatge en què els veïns puguin tenir un espai de confiança per parlar de les seves dificultats emocionals, i on tota la producció del taller estigui vinculada a les diverses necessitats dels col·lectius i les entitats del territori. El taller va iniciar-se el novembre del 2018 i compta amb la participació de quinze persones, tres de les quals són dones. La valoració per part del grup és molt positiva, ja que s’ha generat un enxarxament entre les persones participants, i el sentiment d’autoestima d’aquestes persones ha millorat substancialment. Els encàrrecs que reben al taller són per cobrir necessitats del mateix barri, de caire comunitari.