El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reurbanització del carrer de Mina de la Ciutat i de la plaça de les Roquetes

La reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat és un projecte urbà que té com objectiu la millora de la convivència entre diferents usos ciutadans, de la mobilitat, l’accessibilitat i l’enllumenat. El projecte conserva la plataforma segregada, reordena els dos carrils de serveis i aparcament, i conserva els dos sentits de circulació. El carrer Mina de la Ciutat és l’eix principal del barri, on conflueixen múltiples usos: activitat comercial, alta intensitat de trànsit rodat (públic i privat), relacions veïnals a peu de carrer, vetlladors... És un eix que, per la seva condició d’espai socialitzador i per les seves característiques físiques actuals, demana una intervenció que faciliti la convivència entre tots els usos i usuaris, de manera que esdevingui un escenari de joc i de trobada, que millori les relacions entre les persones.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/13_1%20CARRER%20MINA%2009_0.jpg