El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reactivació de solars buits

L’any 2016 el Districte de Nou Barris va fer un inventari i identificació dels buits urbans existents a les Roquetes, però la feina va quedar aturada. Aquesta acció del Pla de barris ha fet una selecció d’aquells buits que tenen condició de solar, i que tenen potencial per ser intervinguts i dotats d’un ús temporal, tenint en compte les característiques físiques i urbanístiques dels mateixos. Amb aquest estudi s’ha revisat l’inventari de buits urbans de Roquetes i s’han seleccionat els tres solars que tenen potencial per ser activats, tenint en compte els paràmetres descrits. De la mateixa manera, s’ha obtingut una proposta d’actuació i ús comunitari per a cada un dels solars seleccionats, considerant les seves característiques físiques i urbanístiques, i amb una estimació econòmica del que suposaria la intervenció. A finals del 2018 s’ha redactat un conveni de cessió per tal de fer la proposta als propietaris afectats, i s’ha pogut contrastar amb els serveis jurídics de l’administració per tal de garantir la viabilitat de la proposta. Durant el 2019 queda pendent la negociació amb els propietaris per tal de poder executar la intervenció als buits urbans estudiats.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/15_1%20SOLARS_1.jpg