El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte "Jocs del món"

Durant la definició del Pla de barris a Roquetes es va detectar per part del veïnat un ús familiar poc intensiu a les places del barri. Per donar resposta s’ha treballat el repte a la Taula comunitària de Lleure i famílies, i s’ha concretat “Jocs del món”, un projecte d’animació lúdica i familiar en l’espai públic, basat en la construcció col·lectiva d’un bagul mòbil que conté jocs interculturals, construïts per les comunitats d’origen cultural divers, per tal que les entitats del barri puguin utilitzar aquests recursos durant el calendari festiu. El projecte s’ha desenvolupat en dues fases: una primera part de dinamització de l’espai públic a través del joc i la recollida de jocs de cultures diverses, i una segona part de construcció col·lectiva i dinamització. El projecte busca especialment la vinculació del Casal Infantil i del MIJAC per garantir la continuïtat de l’ús i la gestió del recurs.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/5_2%20JOCS%20DEL%20MON_0.jpg