El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Fomentar la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen

Programa d’accions per reduir la desigualtat per raons d’origen cultural. Impuls de projectes amb el teixit comunitari organitzat i no organitzat per fer un abordatge específic que reconegui la diversitat cultural i d’aquells aspectes susceptibles de millorar o potenciar en aquesta matèria, com per exemple, un projecte de mediació i promoció de la participació comunitària conjuntament amb els grups organitzats de col·lectius d’origen diversos; un projecte per dinamitzar i promoure la mirada de la diversitat des dels sectors comercials i associatius, entre d’altres.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/diversitat_0.png