El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats de lleure i extraescolars per a infants i joves

Incidir integralment en l’àmbit del lleure saludable per infants, adolescents i joves amb una mirada centrada en el reforç escolar, la pràctica esportiva, l’art, la música, la cultura, la literatura, etc... promovent la participació de les famílies a través de: projectes d’activitats extraescolars amb l’objectiu de reforçar competències bàsiques (llengües, expressió oral, matemàtiques, etc...) fent prèviament un anàlisi de les existents actualment i reforçant si cal algunes d’aquestes; potenciar les TIC en els espais de reforç escolar dotant-los amb material i contingut.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/extraescolars_0.png