El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte 'Efecte Jove': diagnosi participada jove

Amb la finalitat de poder dissenyar i impulsar programes que responguin a les necessitats i oportunitats dels joves del barri es va impulsar una diagnosi participada jove, situant l’adolescent i el jove com a agents de transformació social i subjectes de decisions.

Aquesta diagnosi ha comptat amb la participació de 95 joves directament (40 joves entrevistats als cinc grups de discussió, 25 joves als dos grups d’“Efecte Jove” i 30 joves a l’Assemblea Oberta).

Les propostes que s’han recollit són d’àrees tan diverses com Igualtat i diversitats, Participació i associacionisme, Oci i lleure, Salut i Equipaments juvenils i espai públic. Per acompanyar la implementació de propostes, es duen a terme diferents projectes que treballen en els àmbits de la violència, el gènere i la participació.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/cohesio1.png
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/3_3%20EFECTE%20JOVE_0.jpg