El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Barri industrial: pla de dinamització dels polígons

Amb l’objectiu d’enfortir les empreses ubicades als polígons de l’Eix Besòs (Torrent de l’Estadella, Monsolís i zona industrial de la Verneda) i a partir de l’anàlisi estratègica i el coneixement de les empreses, es va treballar en la confecció d’un Pla de treball amb la definició de quatre eixos principals, als quals es van associar diverses accions de dinamització a realitzar. Els eixos i algunes de les accions són:

  • Eix Competitivitat: serveis a les empreses i programes d’estratègia empresarial.
  • Eix Atractivitat: servei de localització empresarial, accions de màrqueting digital, creació i manteniment de cens de naus/ solars buits i de la propietat.
  • Eix Cooperació i Innovació: activitats d’acompanyament i networking a fires, connexions empresa– empresa, programa “Barcelona Indústria Urbana”.
  • Eix Sostenibilitat: jornades informatives a empreses, programa de consultoria en eficiència energètica, programes relacionats amb el foment de l’economia circular en les empreses del polígon.

21 empreses de la Verneda han rebut assessorament individualitzat a través del servei de dinamització industrial.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/fotos%20poligon4.jpg
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poligons_eix_besos_01_0.jpg
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/12_1%20BARRI%20INDUSTRIAL_0.jpg