El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls al desplegament del projecte de l’Institut Escola Rec Comtal

L’acció té cinc objectius bàsics: per una banda, la millora física de l’equipament per a l’adaptació de l’espai al funcionament del centre educatiu. En segon lloc, la continuïtat dels perfils professionals per donar suport a l’equip educatiu. En coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), es reforçaran les figures psicosocials existents per contribuir a l’èxit de l’IE Rec Comtal, comptant amb la complicitat de la direcció dels centres. També es donarà suport al desenvolupament del projecte educatiu amb un eix singular centrat en STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques), i la seva plasmació en la promoció de pràctiques artístiques vinculades a la ciència i la tecnologia. Per una altra banda, hi haurà un acompanyament a la creació i consolidació de la nova AFA de l’IE Rec Comtal. El suport a les activitats extraescolars i a l’autoorganització de les famílies es reforçarà per aconseguir una major autonomia de l’entitat. Es durà a terme un projecte de lectoescriptura, explorant la col·laboració amb la biblioteca per dissenyar una estratègia d’acompanyament a l’IE Rec Comtal que fomenti la lectura i que millori la comprensió lectora i les habilitats escriptores de l’alumnat. I, per últim, es potenciarà l’educació no formal entre infants i joves consolidant una oferta completa d’activitats extraescolars (música, llengües, esports, etc.) que contribueixi a desenvolupar el projecte educatiu de barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/ninos-del-casal-baobab-estan-sentados_0.jpg