El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu

Per una banda, es vol facilitar formació al jovent del barri en lleure educatiu. En la línia del programa Fem lleure a la Trini, s’impulsaran les formacions en monitoratge en les seves diferents vessants (lleure, menjador, CIATE) com a oportunitat de millora de l’ocupabilitat, però també de major implicació en el teixit comunitari. Hi haurà, també, un acompanyament a les entitats de lleure existents. L’objectiu és reforçar l’acompanyament i la dinamització dels grups actuals en els processos d’empoderament com a joves i com a actius organitzats del barri. Finalment, es donarà suport a l’organització d’activitats de lleure. S’ajudarà a completar l’oferta amb el casal d’agost, així com altres activitats que permetin empoderar les entitats del barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/casal-destiu-a-lescola-sant-jordi_0.jpg