El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Definir i executar accions per incorporar la diversitat cultural a tots els àmbits de la vida comunitària, conjuntament amb el Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

Un dels objectius és incorporar l’ensenyament de llengües maternes a la programació d’activitats extraescolars i fomentar el plurilingüisme com a factor d’inclusió promovent la formació en idiomes per a adults. En segon lloc, potenciar el paper de les dones dels col·lectius d’origen divers a través del seu empoderament com a agents comunitàries. Per altra banda, es pretén desenvolupar un projecte adreçat al sector masculí de la població d’origen divers perquè s’incorporin a activitats comunitàries i al teixit associatiu. I, finalment, potenciar lideratges entre el jovent d’origen divers per formar nous actius comunitaris.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_trinitat_vella_sant_andreu_22_0.jpg