El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Col·laborar en el desenvolupament d’un model compartit de seguretat comunitària

En el marc d’un Pla de millora de la convivència al barri es tractarà de formular de manera conjunta amb el veïnat als espais de treball existents un model de seguretat comunitària que tingui en compte les diferents dimensions del terme seguretat: promoció del bon veïnatge, de les relacions entre col·lectius i grups d’edat diferents; adopció d’estratègies de reapropiació de l’espai públic per a activitats col·lectives i comunitàries, provisió de mecanismes informals de prevenció i resolució de conflictes.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/trinitat_vella_43.jpg