El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Avançar cap a la consolidació del Camí del Rec com a eix verd, cívic i esportiu

Durant el Pla de Barris anterior es va fer un procés participatiu i la redacció de l’avantprojecte, i en aquest mandat es culminarà l’actuació per dotar la Trinitat Vella d’espais verds i per a la pràctica esportiva, i així facilitar la mobilitat interna del barri i una major connexió des del metro a la zona nord. Aquest projecte estarà estretament vinculat i serà coherent amb el programa de Regeneració urbana que està desenvolupant l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). Per aquest motiu, s’encarregarà des de Foment de Ciutat un document marc que relligui els diferents projectes existents i els doti de coherència i continuïtat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/trinitat_vella_27_0.jpg