El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls d’accions que potenciïn l’equitat de gènere

Aprofundir en l’abordatge i reducció de la desigualtat que afecta a les dones, especialment a les dones migrades i d’entorn vulnerables. Es treballarà per a la socialització de les cures i promoció d’espais de proximitat pel suport mutu i acompanyament, la formació per garantir una major equitat de gènere, la professionalització del sector de les cures i l’acompanyament per millorar les condicions laborals del sector, per tal de lluita contra la feminització de la pobresa. El grup de dones paquistaneses, la nova AFA de l’ieTN, el grup de cuina... són col·lectius de dones que tindran un recolzament per garantir la seva auto-organització i autonomia per a impulsar activitats.

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/unes-mares-amb-hijabs-assegudes-als-b_0.jpg