El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE)

Desplegament de la XARSE al barri de la Prosperitat. Atenció integral a les persones que s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19, amb suport pràctic en tramitació telemàtica d’ajudes o recursos, derivació als recursos que més s’adeqüin a la seves necessitats, l’acompanyament i la formació TIC i el suport emocional. El programa comptarà amb servei de mediació i traducció a qualsevol llengua necessària per apropar els recursos a tot el veïnat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/treballador-del-casal-de-barri-la-vin_0.jpg