El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoció de programes i accions que fomentin la continuïtat educativa i l’accés als estudis superiors entre el jovent de la Prosperitat

L’objectiu d’aquesta acció és revertir les desigualtats existents en relació a l’accés als estudis no obligatoris de grau superior o universitari entre la població d’aquests barris, incidint en aquells topalls ( ja sigui per motius econòmics, d’expectativa educativa o d’imaginari familiar o col·lectiu) que limiten la promoció cap als estudis no obligatoris. Per aquest motiu es proposa dur a terme accions que acompanyin als i les joves en les transicions educatives, facilitant la informació i l'acompanyament necessari perquè aquestes arribin tan lluny com cada jove vulgui, sense tenir en compte la situació sòciofamiliar que visqui. Un dels projectes a desenvolupar serà el projecte PROMETEUS, que acompanya als i les joves des de la tria dels seus estudis superiors, quan encara estan als instituts fins a la finalització d’aquests a les universitats.

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/dos-joves-de-linstitut-viladomat-con_0.jpg