El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de rehabilitació de finques del Pla de Barris

A partir de la informació i les conclusions recollides a l’estudi sobre la situació prèvia dels habitatges elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es proposa impulsar un acompanyament tècnic i social que permeti desenvolupar obres de rehabilitació de les finques incidint de manera específica en la millora l’accessibilitat (col·locació d’ascensors) i en l’adequació d’elements comuns (façana, caixes d’escala, terrats, etc.). Les obres posaran èmfasi en la rehabilitació energètica dels edificis per a millorar el confort i l’estalvi dels veïns i veïnes.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_prosperitat_nou_barris_63_0.jpg