El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Incorporar perfils professionals complementaris en aquells centres educatius de la Prosperitat on es consideri adient, per tal de donar la mirada i el saber dels professionals de l'àmbit piscosocial

Incorporar equips de professionals de l’àmbit dels serveis socials i de la salut (emocional i psicològica) dins l’estructura dels centres educatius, per tal d’. apropar el centre de serveis socials a l’escola, l’atenció i prevenció de conflictes, promoure l’educació en valors, la relació amb famílies, el lligam entre el dins i fora escola i la connexió amb les iniciatives sorgides del propi barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_prosperitat_nou_barris_14_0.jpg