El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Implementació d’accions que combinin l’educació i la cultura com a eines socioeducatives i de desenvolupament d’infants i joves

La finalitat d’aquesta acció és reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, en totes les seves disciplines, i donar oportunitats i experiències als nens i nenes en aquest sentit. El fet d’introduir les arts dins l'horari lectiu esdevé una eina molt potent per treballar la cohesió de grup, la motivació, el maneig de les emocions, aprendre continguts escolars amb noves metodologies... alhora que ajuda a establir  connexions amb altres centres escolars, amb equipaments del proximitat i amb el propi territori. De la mateixa forma, aquestes desigualtats es veuen també en l’oferta (numero i tipologia d’aquesta) i l’accés a les activitats extraescolars, motiu pel qual es proposa dur a terme accions que permetin corregir i equilibrar-la i garantint-ne l’accés treballant per evitar les raons que el dificulten (econòmiques, d'informació, conciliació familiar...).

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/caixa-deines4-copia-1024x683_0.jpg