El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Enfortir l’oferta existent d’activitats de lleure i extraescolars

Contribuir a l’increment i la tipologia de l’oferta d’activitats extraescolars i de lleure al barri, especialment en matèria de reforç educatiu de competències bàsiques, de lleure saludable (a través del foment de l’esport) i de diverses disciplines artístiques. Així mateix cal dur a terme accions per garantint-ne l’accés i anar resolent aquelles raons que ho dificulten ( econòmiques, d'informació, conciliació familiar...).

Aquesta línia ha de promoure la col·laboració entre les AFAs i la participació de les famílies en el seu desenvolupament, així com també la cooperació amb la xarxa d’equipaments i serveis de proximitat existents (Casal de Joves, Casal de Barri, entitats de lleure…).

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nens-participant-a-un-taller-dorigam_0.jpg