El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Desenvolupament d’activitats de lleure educatiu de base comunitària

Amb especial atenció als caps de setmana i als períodes d’estiu (campaments urbans i casals), es proposa implementar un projecte de lleure educatiu adreçat a infants i adolescents que incideixi en la formació i capacitació d’adolescents i joves (monitoratge) així com també en la millora del seu benestar emocional. A partir de l’anàlisi de l’oferta existent, i d’acord amb els agents comunitaris es promourà el desenvolupament d’activitats culturals, creatives i esportives adreçades a diversos col·lectius, prioritzant els i les joves.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_prosperitat_nou_barris_30_0.jpg