El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programes específics

A banda d’apropar un seguit de programes per a les empreses dels polígons, com el de prototipatge o el de formació, s’han desenvolupat dos programes específics. Fins ara onze empreses han participat en programes i serveis:

Programa de màrqueting digital. L’objectiu del programa és que les empreses facin una reflexió estratègica, fixin objectius i, a més, puguin implementar accions de màrqueting que permetin avaluar si són efectives i serveixin, més endavant, per seguir treballant en la millora de la digitalització de l’empresa. La durada del programa és de sis a nou mesos. El calendari fixat permet una certa flexibilitat en funció dels plans de treball que s’acordin amb cada empresa.

Programa de consultoria en eficiència energètica. L’objectiu del programa és dotar d’informació específica les empreses sobre el seu consum energètic i fer un estudi sobre la despesa econòmica que implica. A través d’aquesta anàlisi es treballen, en les empreses, propostes de millora tant per a la part de consum energètic com de despesa. La durada del programa és d’un any.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/12_programes_especifics_pla_barris_2016_2020_0.jpg