El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

“Barri industrial”: pla de dinamització del polígon

Amb l’objectiu d’enfortir les empreses ubicades al polígon de la Pedrosa i de la Zona Franca i a partir de l’anàlisi estratègica i el coneixement de les empreses, es va treballar en la confecció d’un Pla de Treball, amb la definició de quatre eixos principals, als quals es van associar diverses accions de dinamització a realitzar. Fins ara 39 empreses han rebut assessorament individualitzat. Els eixos i algunes de les accions són:

  • Eix Competitivitat: serveis a les empreses i programes d’estratègia empresarial.
  • Eix Atractivitat: servei de localització empresarial, accions de màrqueting digital, creació i manteniment de cens de naus/solars buits i de la propietat.
  • Eix Cooperació i Innovació: activitats d’acompanyament i networking a fires, connexions empresa– empresa, programa “Barcelona Indústria Urbana”.
  • Eix Sostenibilitat: jornades informatives a empreses, programa de consultoria en eficiència energètica, programes relacionats amb el foment de l’economia circular en les empreses del polígon.
  • Programes específics per a empreses: màrqueting digital, eficiència energètica, aprenents industrials.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/11_projecte_barri_industrial_pla_barris_2016_2020_0.jpg