El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Treballar per la inclusió i reconeixement de la diversitat cultural i d'origen

Impuls de projectes amb el teixit comunitari organitzat i no organitzat per fer un abordatge específic que reconegui la diversitat cultural d’origen i d’aquells aspectes susceptibles de millorar o potenciar en aquesta matèria, com per exemple, un projecte de mediació i promoció de la participació comunitària conjuntament amb els grups organitzats de col·lectius d’origen diversos; i un projecte integral per dinamitzar i promoure la mirada de la diversitat des dels sectors comercials, i associativa (AFA, AAVV, etc.), que faciliti fer un treball d’identificació de les dinàmiques existents als diferents espais públics i si cal fer propostes de dinamització cultural.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/dues-ballarines-durant-els-actes-per_0.jpg