El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la rehabilitació i regeneració urbana de finques d’alta complexitat mitjançant l’acompanyament tècnic i social

Al Turó de la Peira, un cop fet l’estudi previ sobre la situació dels habitatges, cal avançar cap a la millora dels elements comuns (façanes, caixes d’escala, terrats, etc.) dels blocs d’habitatge que estan degradats i contribuir a la instal·lació d’ascensor que pal·liïn la manca d’accessibilitat d’alguns immobles. Aquesta millora haurà d’ajudar, entre d’altres, a resoldre problemes estructurals, de salubritat, accessibilitat i millorar l’eficiència energètica.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el-turo-de-la-peira-dron-42_0.jpg